วิดีโอพรีเซนต์

Presentation นำเสนอโปรเจคผลงานการติดตั้ง ของ Thaiconch

ไทยคอนซ์ โพรไฟล์ แอนด์ ซายน์ ได้ตระหนักถึงการออกแบบเส้น Profile ที่ดีจึงได้เลือกใช้เส้นโพรไฟล์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่าง เช่น เส้นโพรไฟล์ของ Conch และ Veka เท่านั้น