uPVC โพรไฟล์

เราให้ความสำคัญกับตัวเส้น Profile ดังนั้นเราจึงมีการออกแบบเส้น Profile ให้มีความสลับซับซ้อนเพื่อกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด